Årsmøte Verdal Teaterlag 28.april kl 18-19 på Teaterloftet. Sakliste - Godkjenning og konstituering - Årsmelding - Regnskap og revisjon - Fastsettelse av medlemskontingent - Budsjett - Evt. innkomne saker - Valg Enkel servering underveis og trivelig prat i etterkant. Det blir også informert om planene framover. Evt. saker meldes til [email protected] innen 15.april. Sakspapirer sendes lagets medlemmer pr mail ei uke i forkant.